ODS–KV–0305–15 Javna nabavka dobara - Sitan inventar i alat - agregat

28.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

13.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru