T-31/2015 KV Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanje mernih mesta

7.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

29.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

3.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.