T-89/2015 KV Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži)

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru