T-120/2015 KV Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

9.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

8.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

8.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

8.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

8.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

8.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

8.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

6.10.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

6.10.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.