T-151/2015 KV Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

16.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

11.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.