T-180/2015 KV Javna nabavka dobara - Gotov beton i betonski proizvodi

9.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

18.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.