T-189/2015 KV Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

18.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

3.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

10.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

11.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.