T-215/2015 KV Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku Kraljevo

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

2.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.