T-290/2015 KV Javna nabavka usluga - Usluge očitavanja i kontrole mernog mesta

20.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru