T-378/2015 KV Javna nabavka usluga - Održavanje lokalnih štampača i punjenje tonera

21.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru