T-420/2015 KV Javna nabavka usluge - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije u Kraljevu, Raški i Vrnjačkoj Banji

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru