T-453/2015 KV Javna nabavka usluga - Usluge održavanja vozila svih vrsta sa original rezervnim delovima, tehničkog pregleda, pranja, hidraulike, motornih testera i kosačica, tahografa, limarskih i farbarskih radova

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

6.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

6.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.

13.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

13.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

16.12.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 11.