T-572/2015 KV Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

27.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

8.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.