T-594/2015 KV Javna nabavka usluga male vrednosti - Koričenje akata

23.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru