T-637/2015 KV Javna nabavka usluga - Usluge veštačenja

27.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.