T-732/2015 KV Javna nabavka radova - Građevinski i zemljani radovi u Ogranku Kraljevo

14.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

14.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

21.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.