PP-4/2013 Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu, telekomunikacione sisteme i računare

21.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. - klima za sistemsku salu

21.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2. - oprema za telekomunikacione sisteme i računare