T-12/2013 Javna nabavka usluga - Ispitivanje PP aparata

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o obustavi otvorenog postupka

15.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda PP3/2013

24.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

25.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije