T-13/2013 Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu, telekomunikacione sisteme i računare

Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

25.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije