T-15/2013 Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje na TS 35/10 kV "Lajkovac"

Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije

30.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

02.09.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

02.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.09.2013. godine
Odluka o produzenju roka podnošenja ponuda

06.09.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

06.09.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

06.09.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

10.09.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

23.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

21.02.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

20.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru