T-16/2013 Javna nabavka dobara - Kancelarijski materijal i štampani obrasci

15.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

19.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.