T-18/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje vozila i rezervni materijal

21.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

20.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

26.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.