T-21/2013 Javna nabavka dobara - GPRS modem za očitavanje brojila marke "SAGEM"

Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.08.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.08.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

27.08.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača

31.10.2013. godine
Obaveštenje o poništenju otvorenog postupka