T-24/2013 Javna nabavka dobara - Toneri za štampače i kopir aparate

13.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.09.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

03.10.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

03.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru