T-25/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje poslovne zgrade

14.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

16.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.