T-29/2013 Javna nabavka usluga - Popravka kružnog kretanja hidraulične kamionske dizalice marke HIAB

07.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka