T-32/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za traforadionicu

26.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.01.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

04.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

04.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

04.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

13.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 6.

19.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 4.

24.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.