T-280/2014 LA Javna nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

11.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru