T-643/2014 LA Javna nabavka usluga - Usluge podizanja tereta dizalicom nosivosti preko 20 tona u Ogranku Lazarevac

8.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru