T-144/2014 LA Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

30.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.05.2014. godine
Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda

27.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru