T-164/2014 LA Javna nabavka dobara – dobra za izgradnju ЕЕО

28.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 3.

10.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 5.

23.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 4.