T-18/2014 LA Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene u poslovnim objektima

12.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.9.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru