T-219/2014 LA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

12.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

26.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

26.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

29.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.