T-220/2014 LA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

25.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.

14.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 2.

14.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 3.

14.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 4.