T-221/2014 LA Javna nabavka dobara – Ostali elektromaterijal

12.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

29.9.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.