T-329/2014 LA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata

27.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru