T-346/2014 LA Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

06.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora