T-384/2014 LA Javna nabavka radova - Građevinski radovi na TS 35/10kV Dudovica

29.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.11.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru