T-60/2014 LA Javna nabavka usluga - Oprema za sistemsku salu

28.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.12.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.

17.12.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 2.