T-667/2014 Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na teritoriji Ogranka Lazarevac

01.10.2014. godine
Javni poziv

Konkursna dokumentacija

26.11.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.

26.11.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 2.