T-72/2014 LA Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije. Oprema za neprekidno napajanje. Oprema za telekomunikacione sisteme

31.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.

2.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 2.

2.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 3.