T-89/2014 LA Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradje EEO

20.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

25.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

25.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

25.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

27.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.