ODS–KV–0149–15/2015 Javna nabavka radova - Radovi na TS 35/10kV Dudovica

22.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.1.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

18.1.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.2.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

19.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru