T-14/2015 LA Javna nabavka dobara - Dobra za kafe kuhinju

23.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.4.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

1.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru