T-33/2015 LA Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanje mernih mesta

20.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke