T-91/2015 LA Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, CD, DVD)

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru