T-110/2015 LA Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za TS 35/10 kV "Dudovica"

19.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke