T-122/2015 LA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 2.

3.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 7.

3.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 8.

5.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

10.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

10.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.