T-138/2015 LA Javna nabavka dobara - Nameštaj za Ogranak Lazarevac

28.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.5.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

25.5.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru