T-153/2015 LA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

4.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.